05 เมษายน 2562

เติมชีวิต ประดิษฐ์ฝัน..ชวนดูน้องๆ ผู้มีความหวัง เพิ่มคุณค่าให้พลาสติก และวัสดุเหลือใช้ ในกิจกรรม Circular DIY by GC Volunteer

แชร์:

ความหวัง เป็นสิ่งมีค่าสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่ล้วนก็มีความหวัง ความฝัน ที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจ ไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ ด้วยความเชื่อว่า น้องๆกลุ่มนี้ หากได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ก็จะสามารถขับเคลื่อนประเทศ ในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ อย่างมีคุณค่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เข้าถึงทุกความสุข จึงร่วมกับกองทัพเรือ และกองทุนเพื่อเพื่อน จัดโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 29 ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี โดยเมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา GC Group มีพนักงาน คู่ค้า และพันธมิตร ร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความรู้ และส่งต่อแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตตามแนวคิด Circular Living เช่น กิจกรรม Think Cycle Bank “ทิ้งขยะแบบหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” ที่น้องๆจะได้ รู้วิธีแยกขยะในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ และนำไปรีไซเคิล

 

ที่พลาดไม่ได้คือ กิจกรรม Circular DIY by GC Volunteer ซึ่งน้องๆ ทุกคนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำพลาสติก และวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มคุณค่า ประดิษฐ์เป็นของเล่นน่าสนุก รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่ชวนให้เพลิดเพลิน เกิดชีวิตชีวา เช่น นำขวดพลาสติกเหลือใช้ มาทำเป็นอุปกรณ์เป่าฟองสบู่ ใช้หลอดตกแต่งปกสมุดตามจินตนาการ ทำแม่เหล็กสวยงามจากฝาน้ำอัดลม ทำโมบายบ้านนกแก้วจากกรวยกระดาษ ระบายสีตัวหนีบไม้และไม้ไอติมตามใจฝัน เป็นต้น โดยตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ มีอาสาสมัครเป็นพี่ๆจาก GC Group และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ คอยดูแล แนะนำ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมน้องๆ อย่างใกล้ชิด

 

บรรยากาศแห่งความสุขนี้ นอกจากน้องๆ จะได้ฝึกฝนทักษะ ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะความคิดดีๆ ที่ว่า แม้พลาสติกใช้แล้ว หรือวัสดุเหลือใช้ จะกลายเป็นขยะ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งไร้ค่า ไม่ใช่ของที่ต้องทอดทิ้ง เพราะของทุกชิ้น ต่างก็มีเอกลักษณ์และประโยชน์เฉพาะตัว เพียงเรามองเห็นคุณค่า นำมาคัดแยกอย่างถูกวิธี เติมไอเดียใหม่ๆ ประดิษฐ์เป็นสิ่งที่ตอบสนองการนำไปใช้ ก็จะช่วยคืนความหวัง สร้างคุณค่า ต่อเวลาให้ของเหล่านั้น กลับมาหมุนเวียนใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับชีวิตของน้องผู้มีความหวัง พวกเขาสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติได้ เพียงขอแค่โอกาสจากสังคม สนับสนุนให้น้องๆ ได้ใช้ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ และเข้าถึงทุกความสุขของตนเอง พัฒนาสู่ความสุขของสังคมได้เช่นกัน

Feature Stories

Feature Stories
13 พฤศจิกายน 2563
GC พัฒนานวัตกรรมดูแลชีวิตคนไทย สร้างความยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม [ Brand Inside ]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 สิงหาคม 2562
Infinity Trash เปรม พฤกษ์ทยานนท์ ลูกชายครอบครัวธุรกิจรับซื้อขยะ อดีตเด็กชายที่ฝันอยากเป็นหมอ ผู้โตมาเป็นวิศวกร แล้วผันตัวมาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 พฤษภาคม 2562
รัก(ษ์)โลกเริ่มได้ด้วย 5Rs
อ่านเพิ่มเติม