17 มิถุนายน 2562

GC สนับสนุนซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล ที่ถักทอโดยชุมชนระยอง เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562

แชร์:

ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) เพื่อประหยัดทรัพยากรและลดขยะที่จะเกิดขึ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2562 นี้ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้จัดทำซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้อีกด้วย

GC ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้ความสำคัญในการนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า มาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ ผสานฝีมือของชุมชนจังหวัดระยอง ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีกต่อไป โดยของที่ระลึกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ PE Recycle ของ GC ซึ่งร่วมมือกับ 2 ชุมชนจังหวัดระยองได้แก่ ชุมชนเนินสำเหร่ 1 และชุมชนเจริญพัฒนา ร่วมถักทอผืนผ้า โดยใช้เส้นด้ายรีไซเคิลซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) นำมาถักทอเป็นซองใส่ iPad โดยชุมชนทั้งสองนี้เป็นชุมชนต้นแบบในการถักทอเส้นใยจากวัสดุ PE Recycle เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ

นางสาวยุวรี อินศรี จากชุมชนเนินสำเหร่ 1 กล่าวว่า ส่วนใหญ่แม่บ้านในชุมชนนี้ จะถักทอตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกร่มและไหมฟาง แต่โครงการ PE Recycle นี้ช่วยทำให้ตนเองและเพื่อนอีก 11 คน ได้เพิ่มทักษะด้านการถักทอจนได้เป็นผืนผ้า วันนี้ดีใจที่ทีมงานจาก GC มาเยี่ยมเยียนและนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือตนเองซึ่งวันนี้ได้กลายเป็นของที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดอาเซียน ยิ่งรู้สึกภูมิใจและดีใจ และสำคัญกว่ารายได้เสริมที่ได้รับ

เช่นเดียวกัน นางทองศรี สลอดตะคุ จากชุมชนเจริญพัฒนา ก็รู้สึกปลื้มใจและภูมิใจที่รู้ว่าซองใส่ iPad ซึ่งผลิตจากผืนผ้าที่มาจากการถักทอของคนในชุมชนจังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง ครอบครัว และคนในชุมชนว่า วันนี้ฝีมือคนท้องถิ่นได้ประจักษ์สู่สายตาในเวทีระดับสากล อีกทั้ง การถักทอผ้าที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์ผ่านฝีมือการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนจังหวัดระยองแล้ว ยังเห็นได้ว่าของที่ระลึกแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่โดดเด่นและแตกต่างโดยสิ้นเชิง เนื่องจากผู้ถักแต่ละคนจะสร้างสรรค์ลวดลายและความถี่ของลายตามแบบฉบับของตน ถือเป็นความพิเศษที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และ GC ในฐานะผู้จัดทำของที่ระลึกต้องการส่งต่อความประทับใจถึงผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อให้ผู้รับได้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะซองใส่ iPad PE Recycle 1 ชิ้นเทียบเท่ากับการใช้ขยะถุงพลาสติก 36 ใบเป็นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,124 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้จำนวน 27 ต้น

การจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากคนไทยจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่คือ การที่เราได้แสดงให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เห็นว่า ประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน

#CircularEconomy
#GCCircularLiving
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#อัพไซเคิล
#Upcycle
#PERecycle
#การประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2562

Feature Stories

Feature Stories
10 พฤศจิกายน 2564
WhiteOlet Café คาเฟ่แสนสุข สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
30 กรกฎาคม 2563
'สร้างใหม่ให้สุข ใช้วนให้สนุก' วิถีออกแบบใหม่เพื่อให้มนุษย์ยิ้มได้ โลกก็ยิ้มได้'
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 เมษายน 2561
iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ
อ่านเพิ่มเติม