17 มิถุนายน 2562

GC สนับสนุนซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล ที่ถักทอโดยชุมชนระยอง เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562

แชร์:

ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) เพื่อประหยัดทรัพยากรและลดขยะที่จะเกิดขึ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2562 นี้ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้จัดทำซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้อีกด้วย

GC ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้ความสำคัญในการนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า มาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ ผสานฝีมือของชุมชนจังหวัดระยอง ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีกต่อไป โดยของที่ระลึกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ PE Recycle ของ GC ซึ่งร่วมมือกับ 2 ชุมชนจังหวัดระยองได้แก่ ชุมชนเนินสำเหร่ 1 และชุมชนเจริญพัฒนา ร่วมถักทอผืนผ้า โดยใช้เส้นด้ายรีไซเคิลซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) นำมาถักทอเป็นซองใส่ iPad โดยชุมชนทั้งสองนี้เป็นชุมชนต้นแบบในการถักทอเส้นใยจากวัสดุ PE Recycle เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ

นางสาวยุวรี อินศรี จากชุมชนเนินสำเหร่ 1 กล่าวว่า ส่วนใหญ่แม่บ้านในชุมชนนี้ จะถักทอตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกร่มและไหมฟาง แต่โครงการ PE Recycle นี้ช่วยทำให้ตนเองและเพื่อนอีก 11 คน ได้เพิ่มทักษะด้านการถักทอจนได้เป็นผืนผ้า วันนี้ดีใจที่ทีมงานจาก GC มาเยี่ยมเยียนและนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือตนเองซึ่งวันนี้ได้กลายเป็นของที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดอาเซียน ยิ่งรู้สึกภูมิใจและดีใจ และสำคัญกว่ารายได้เสริมที่ได้รับ

เช่นเดียวกัน นางทองศรี สลอดตะคุ จากชุมชนเจริญพัฒนา ก็รู้สึกปลื้มใจและภูมิใจที่รู้ว่าซองใส่ iPad ซึ่งผลิตจากผืนผ้าที่มาจากการถักทอของคนในชุมชนจังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง ครอบครัว และคนในชุมชนว่า วันนี้ฝีมือคนท้องถิ่นได้ประจักษ์สู่สายตาในเวทีระดับสากล อีกทั้ง การถักทอผ้าที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์ผ่านฝีมือการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนจังหวัดระยองแล้ว ยังเห็นได้ว่าของที่ระลึกแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่โดดเด่นและแตกต่างโดยสิ้นเชิง เนื่องจากผู้ถักแต่ละคนจะสร้างสรรค์ลวดลายและความถี่ของลายตามแบบฉบับของตน ถือเป็นความพิเศษที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และ GC ในฐานะผู้จัดทำของที่ระลึกต้องการส่งต่อความประทับใจถึงผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อให้ผู้รับได้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะซองใส่ iPad PE Recycle 1 ชิ้นเทียบเท่ากับการใช้ขยะถุงพลาสติก 36 ใบเป็นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,124 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้จำนวน 27 ต้น

การจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากคนไทยจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่คือ การที่เราได้แสดงให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เห็นว่า ประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน

#CircularEconomy
#GCCircularLiving
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#อัพไซเคิล
#Upcycle
#PERecycle
#การประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2562

Feature Stories

Feature Stories
22 ตุลาคม 2563
โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล นวัตกรรมพลังงานทางเลือกยั่งยืน ที่เป็นมิตรต่อทุกสิ่งแวดล้อม [The Momentum]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
06 สิงหาคม 2563
Circular Economy สู่ Circular Living ความยั่งยืนแห่งอนาคตที่สร้างจากความร่วมมือของทุกคน (A Day)
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 สิงหาคม 2562
Infinity Trash เปรม พฤกษ์ทยานนท์ ลูกชายครอบครัวธุรกิจรับซื้อขยะ อดีตเด็กชายที่ฝันอยากเป็นหมอ ผู้โตมาเป็นวิศวกร แล้วผันตัวมาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
อ่านเพิ่มเติม