09 สิงหาคม 2562

แสดงพลังแห่งความดี GC ร้อยดวงใจชาวระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

แชร์:

ผืนป่าเรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยมอบความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง จึงเป็นอีกหนึ่งผืนป่าที่ได้รับการดูแลและฟื้นฟูด้วยดีตลอดมา เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้ผืนป่าอย่างยั่งยืน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี GC ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมคนรักษ์ป่าชากลูกหญ้า - เขาห้วยมะหาด จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

“GC พร้อมด้วยจังหวัดระยอง พันธมิตร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” งานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ” นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าว

บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ตลอดแนวถนนและพื้นที่บนเขาห้วยมะหาด เหล่าพสกนิกรได้ร่วมแสดงพลังแห่งความดีผ่านเส้นทางธรรมชาติสีเหลือง ซึ่งมาจากการร่วมกันปลูกต้นไม้สีเหลือง ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้พันธุ์สีเหลืองต่างๆ อาทิ ต้นทองอุไร และต้นราชพฤกษ์ รวมจำนวน 1,010 ต้น และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น ซึ่งเมื่อต้นไม้เติบโตและแข็งแรงเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีสีเหลืองสะพรั่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนเขาห้วยมะหาดกว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด ได้เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อฟื้นฟูพลิกฟื้นผืนป่า 2,500ไร่ ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์สวยงามดังเดิม ตั้งแต่ปี 2556 แม้ว่าปัจจุบันเขาห้วยมะหาดยังคงประสบปัญหาไฟป่า หรือการรุกล้ำพื้นที่อยู่บ้าง การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาป่า และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น

Feature Stories

Feature Stories
09 กันยายน 2565
โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้ ร่วมสร้างกระบวนการที่ดี เพื่อวันนี้ และอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
09 กุมภาพันธ์ 2565
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ GC กับการคว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)
อ่านเพิ่มเติม