09 สิงหาคม 2562

แสดงพลังแห่งความดี GC ร้อยดวงใจชาวระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

แชร์:

ผืนป่าเรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยมอบความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง จึงเป็นอีกหนึ่งผืนป่าที่ได้รับการดูแลและฟื้นฟูด้วยดีตลอดมา เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติให้ผืนป่าอย่างยั่งยืน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี GC ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรมคนรักษ์ป่าชากลูกหญ้า - เขาห้วยมะหาด จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

“GC พร้อมด้วยจังหวัดระยอง พันธมิตร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำความดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” งานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ” นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าว

บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ตลอดแนวถนนและพื้นที่บนเขาห้วยมะหาด เหล่าพสกนิกรได้ร่วมแสดงพลังแห่งความดีผ่านเส้นทางธรรมชาติสีเหลือง ซึ่งมาจากการร่วมกันปลูกต้นไม้สีเหลือง ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้พันธุ์สีเหลืองต่างๆ อาทิ ต้นทองอุไร และต้นราชพฤกษ์ รวมจำนวน 1,010 ต้น และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น ซึ่งเมื่อต้นไม้เติบโตและแข็งแรงเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีสีเหลืองสะพรั่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนเขาห้วยมะหาดกว่า 400 ไร่ ตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด ได้เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อฟื้นฟูพลิกฟื้นผืนป่า 2,500ไร่ ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์สวยงามดังเดิม ตั้งแต่ปี 2556 แม้ว่าปัจจุบันเขาห้วยมะหาดยังคงประสบปัญหาไฟป่า หรือการรุกล้ำพื้นที่อยู่บ้าง การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาป่า และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น

Feature Stories

Feature Stories
12 ตุลาคม 2565
จริงเหรอ!!! ปลูกหญ้าทะเลช่วยลดโลกร้อนได้
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2562
สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติกกับ UPCYCLING  THE OCEANS, THAILAND โครงการต้นแบบของ GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 พฤษภาคม 2562
"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"
อ่านเพิ่มเติม