12 มิถุนายน 2563

GC ถวายผลิตภัณฑ์ให้วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แชร์:

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมถวายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 250 ลิตร Face Shield ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก PET ผลิตภัณฑ์ของ GC Group สำหรับพระภิกษุ จำนวน 300 ชิ้น สำหรับสามเณรและนักเรียน โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน 1,100 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงจีวรรีไซเคิล จำนวน 2 ผืน ให้กับพระเดชพระคุณพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว (ขวด PET) ใน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” ภารกิจระดมขวดเพื่อแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 ตุลาคม 2562
โครงการ CONNEXT ED ผนึกกำลังภาครัฐยกระดับการศึกษาไทย [ฐานเศรษฐกิจ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กรกฎาคม 2561
เดินหน้าโครงการ OUR Khung Bang Kachao วางเป้า 5 ปี พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า สนองแนวพระราชดำริ [Biz Today Station]
อ่านเพิ่มเติม