12 มิถุนายน 2563

GC ถวายผลิตภัณฑ์ให้วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แชร์:

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมถวายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 250 ลิตร Face Shield ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก PET ผลิตภัณฑ์ของ GC Group สำหรับพระภิกษุ จำนวน 300 ชิ้น สำหรับสามเณรและนักเรียน โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน 1,100 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงจีวรรีไซเคิล จำนวน 2 ผืน ให้กับพระเดชพระคุณพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
10 ตุลาคม 2565
ภารกิจแก้โลกรวน กู้โลกร้อน ด้วยขยะพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 กุมภาพันธ์ 2564
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
31 ตุลาคม 2561
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม