09 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล และ GC ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

แชร์:

นับเป็นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งแรกของ 2 องค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง โดย GC และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ได้ร่วมกันจัดงาน GC x Mahidol Webinar 2021: Circular Economy & Sustainability for Higher Education ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อบอกเล่ามุมมอง ความมุ่งมั่นในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ผ่านประสบการณ์จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Circular Economy & Collaboration: Adaptability and Opportunity in Resilience Development” โดยกล่าวว่า GC มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สำเร็จ ต้องมีความสมดุลระหว่าง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การปรับแนวทางจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ GC ได้เริ่มนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

  • ปรับใช้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้น้อยที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือก ซึ่งเป็น Bio-based สลายตัวได้ทางชีวภาพ
  • สร้างนวัตกรรมเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือ การบูรณาการแพลตฟอร์ม “YOUเทิร์น” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำมาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถีงความตั้งใจของ GC ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยที่มุ่งมั่นจะนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบการผลิตอีกครั้ง เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ถือเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง การดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำจุด Drop Point รับพลาสติกแข็งทุกชนิด เช่น ขวดพลาสติกใส ขวดบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพลาสติกยืด เช่น ถุงพลาสติก พลาสติกกันกระแทก เพื่อนำไปรีไซเคิลในโรงงานรีไซเคิลพลาสติกของ GC รวมถึงนำบางส่วนไปอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
07 ธันวาคม 2565
โครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3 จับมือพันธมิตร สร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย “Together To Net Zero”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 สิงหาคม 2564
GC และ Cargill ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก สนับสนุนโมเดล BCG Economy สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 กรกฎาคม 2562
ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป
อ่านเพิ่มเติม