28 กันยายน 2564

GC ร่วมเสวนาในงาน “Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ในช่วง “Turning the Climate Crisis into Business Opportunities”

แชร์:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมบรรยายในงาน “Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ในช่วง “Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเจ้าภาพจัดการประชุม COP26 (2021 United Nations Climate Change Conference) พร้อมผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผู้นำธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ดร.ชญาน์ ได้เน้นย้ำว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญการดำเนินงานด้าน Climate & Circular อย่างชัดเจน ผ่าน 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ Efficiency-driven, Portfolio-driven และ Compensation-driven เพื่อก้าวสู่ Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่ง GC มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย อีกทั้ง การประชุม COP26 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหราชอณาจักรในเดือนพฤศจิกายนนี้ GC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการหารือและการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกต่างๆที่ช่วยสนับสนุนให้การบรรลุ Net Zero เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิเช่น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการสนับสนุนทางการเงิน ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 พฤศจิกายน 2565
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 เมษายน 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนับสนุนตู้ CoviClear หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กรกฎาคม 2562
GC ตอกย้ำแนวคิด Circular Living ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
อ่านเพิ่มเติม