28 กันยายน 2564

GC ร่วมเสวนาในงาน “Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ในช่วง “Turning the Climate Crisis into Business Opportunities”

แชร์:

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมบรรยายในงาน “Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ในช่วง “Turning the Climate Crisis into Business Opportunities” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเจ้าภาพจัดการประชุม COP26 (2021 United Nations Climate Change Conference) พร้อมผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผู้นำธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ดร.ชญาน์ ได้เน้นย้ำว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญการดำเนินงานด้าน Climate & Circular อย่างชัดเจน ผ่าน 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ Efficiency-driven, Portfolio-driven และ Compensation-driven เพื่อก้าวสู่ Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่ง GC มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย อีกทั้ง การประชุม COP26 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหราชอณาจักรในเดือนพฤศจิกายนนี้ GC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการหารือและการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกต่างๆที่ช่วยสนับสนุนให้การบรรลุ Net Zero เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิเช่น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการสนับสนุนทางการเงิน ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 ตุลาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “SET Webinar Series: Business & Climate Change #1” ภายใต้หัวข้อ “Understanding Climate Change as Business Drivers”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 พฤษภาคม 2563
GC สนับสนุนฉากกั้นอะคริลิคให้กับสยามพิวรรธน์ เพื่อใช้ทั่วทั้งศูนย์การค้าในกลุ่ม ONESIAM
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 ธันวาคม 2560
แถลงข่าวการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)" [EEC]
อ่านเพิ่มเติม