09 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชีย จาก Carbon Disclosure Project (CDP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แชร์:

คุณบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ คุณนิคม เกษมปุระ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคนิคและเพิ่มประสิทธิภาพ SHE เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมงาน CDP – Hong Kong and South East Asia Annual Forum ประจำปี 2015 และร่วมพิธีประกาศผลผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ BASF, Jardine House ประเทศฮ่องกง โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล สามารถรักษาความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure Leadership Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งในปี 2015 ได้รับการประเมินที่ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับคะแนนเดียวกับ BASF บริษัทชั้นนำระดับโลก

การประเมินความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure Leadership Index) ของ CDP เป็นดัชนียืนยันความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเอเชีย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
13 พฤษภาคม 2565
GC มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ บนพื้นที่กว่า 25 ไร่
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มกราคม 2565
GC ร่วมส่งเสริมไอเดียเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “National Decarbonization” จัดการประกวด The 1st TIChE Open Innovation Idea Challenge ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และ SCG
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 กันยายน 2561
งานวิ่งสาดศิลป์ Run Fun Art 2018 งานวิ่งรักษ์โลกครั้งแรกในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม