09 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชีย จาก Carbon Disclosure Project (CDP) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แชร์:

คุณบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ คุณนิคม เกษมปุระ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคนิคและเพิ่มประสิทธิภาพ SHE เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมงาน CDP – Hong Kong and South East Asia Annual Forum ประจำปี 2015 และร่วมพิธีประกาศผลผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ BASF, Jardine House ประเทศฮ่องกง โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล สามารถรักษาความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure Leadership Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งในปี 2015 ได้รับการประเมินที่ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับคะแนนเดียวกับ BASF บริษัทชั้นนำระดับโลก

การประเมินความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure Leadership Index) ของ CDP เป็นดัชนียืนยันความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเอเชีย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
30 ธันวาคม 2563
มอบชุดป้องกันกว่า 1 หมื่นชุดให้ ‘9 โรงพยาบาลรัฐ-ราชการ’ ระยอง [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 กรกฎาคม 2563
GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
26 มีนาคม 2563
GC Group ร่วมสู้ภัย นับสนุนเสื้อกาวน์ ให้กับ 12 โรงพยาบาล 41,000 ชุด [a day BULLETIN]
อ่านเพิ่มเติม