16 กุมภาพันธ์ 2560

PTTGC คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม(Best Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเป็นบริษัทจดทะเบียนต้นแบบองค์กรยั่งยืน

แชร์:

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SET Sustainability Awards เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตาม Market Capitalization เพื่อให้สามารถสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

โดย PTTGC ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติรางวัลด้านความยั่งยืนนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดสายโซ่อุปทาน ‘Sustainable Business’เป็นการสร้างสมดุลทั้ง 3 มิติ ให้องค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพ รักษาการเป็นผู้นำต้นแบบความยั่งยืนในระยะยาว นับเป็นหัวใจสำคัญของ PTTGC ในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจพร้อมสร้างกำไรและความมั่นคงในระยะยาวให้กับองค์กรด้วย

นอกจากนี้ PTTGC ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment โดยคุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน มีขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทยและยังเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรอื่นๆ ด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 พฤศจิกายน 2564
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
ฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ผนึกแนวคิดรักษ์โลก สร้างไวรัล รู้คุณค่าทรัพยากรขยะพลาสติกสู่รีไซเคิล [Siamrath]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
11 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
อ่านเพิ่มเติม