20 มีนาคม 2562

GC สนับสนุน เสื้อแปลงร่างจากขยะขวดพลาสติก Upcycling by GC ในโครงการสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปี 12 “หล่อรักษ์โลก”

แชร์:

กลับมาอีกครั้งกับงานสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี ปีที่ 12 โครงการดี ๆ ของนิตยสารสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่น ไลฟ์สไตล์วัยรุ่น ได้รวบรวมพลพรรคคนหล่อทั้ง 19 คน มาร่วมปฏิบัติภารกิจ “หล่อรักษ์โลก” เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา GC ได้นำเสื้อแปลงร่างจากขยะขวดพลาสติก Upcycling by GC หรือ ‘เสื้อหล่อรักษ์โลก’ ร่วมสมทบทุนให้กับโครงการสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี ปีที่ 12 โดยรายได้การจำหน่ายเสื้อทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนในการทำความดีพิทักษ์โลกของคนหล่อทั้ง 19 ตลอดทั้งปีนี้

นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะ ‘เสื้อหล่อรักษ์โลก’ เป็นเสื้อที่แปรรูปจากขยะขวดพลาสติกด้วยการใช้นวัตกรรม ซึ่งเสื้อ 1 ตัว ใช้ขยะขวดพลาสติกในการผลิตจำนวน 10 ขวด เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติกให้สามารถกลับมามีประโยชน์อีกครั้ง

หนึ่งใน 19 คนหล่อฯ ที่ได้ทำงานร่วมกับ GC มาตั้งแต่ช่วงริเริ่มของโครงการแฟชั่นจากขยะพลาสติก “Upcycling the Oceans, Thailand” https://www.facebook.com/Upcyclingtheoceansthailand/ คือ เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข หรือ เจมส์จิ ที่ในปีนี้จะมาร่วมทำภารกิจ “หล่อรักษ์โลก” ด้วยการสร้างจิตสำนึกเรื่องการแยกขยะให้เยาวชนไทย กับโครงการ ThinkCycle Bank หรือ ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการที่ GC ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561

โครงการฯ ได้นำตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ GC ยึดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ให้น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองได้รู้จักและเรียนรู้ที่จะใช้หลักการดังกล่าวได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการปลูกฝังนิสัยการแยกขยะ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำขยะรีไซเคิลมาแลกเป็นเงินที่ธนาคารขยะของโครงการฯ เจมส์จิมองว่า การได้มีโอกาสทำภารกิจกับโครงการ ThinkCycle Bank ของ GC เป็นการดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกให้เด็กๆและชุมชนได้นำแนวคิดรีไซเคิลมาใช้และเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ ThinkCycle Bank หรือ ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล เป็นโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ GC มุ่งหวังจะต่อยอดการเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข ด้วยการสร้างความสุขบนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ชีวิตในแบบ Circular Living ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหลือทิ้งน้อยที่สุด ส่วนคนหล่อฯ อย่าง GC ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดทำโครงการดีๆ อีกมากหมายเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักรู้ และเชิญชวนให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือสร้างให้เกิด #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก อย่างแท้จริง

#สุดสัปดาห์
#คนหล่อขอทำดีปี12
#หล่อรักษ์โลก
#นิตยสารสุดสัปดาห์
#ขยะพลาสติก
#รักษ์โลก
#รีไซเคิล
#Recycle
#อัพไซเคิล
#Upcycle
#เศรษฐกิจหมุนเวียน
#Circular Economy
#Circular Living
#เปลี่ยนขยะเป็นแฟชั่นรักษ์โลก
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 สิงหาคม 2563
‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการแปลงร่างขยะในทะเลเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าแฟชั่น นำร่องสอดคล้องตาม ‘มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน’ สำเร็จเป็นโครงการแรกของไทย [ The Standard ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 พฤศจิกายน 2561
GC – ททท. – อีโคอัลฟ์ เปิดตัวโครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” ผลิตภัณฑ์จากขยะขวดพลาสติกคอลเลคชั่นแรก
อ่านเพิ่มเติม