20 กันยายน 2562

GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แชร์:

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (ขวา) เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีมอบรางวัล ให้กับ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะองค์กรที่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO

GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และเป็น Flagship ที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. เรายึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผลงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่ผ่านมาจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ GC ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย นอกจากนี้ GC ยังมีการกำหนดอีกหนึ่งเป้าหมาย คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 52% ภายในปี 2050 ตาม Science Based Target เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของโลกในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสอีกด้วย

GC เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม รวมทั้งประยุกต์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนในแนวคิด Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืนต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
07 มิถุนายน 2565
ผนึก 2 ยักษ์ “ดีพร้อม – GC” ปั้นไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตงานวิจัยใช้กากกัญชง ลดขยะอุตสาหกรรมลง ตั้งธง Bio-Circular-Green
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 กุมภาพันธ์ 2564
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
31 มกราคม 2561
เมื่อเสื้อจาก Upcycling Plastic Waste ของ PTTGC พร้อมสำหรับเหล่านักวิ่ง
อ่านเพิ่มเติม