20 กันยายน 2562

GC สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

แชร์:

GC มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ให้แก่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PPC เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพสูงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ของประเทศ และถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย โดย GC ได้สนับสนุนการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการ PPC 30 ปี 30 ทุน โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ในงานครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีฯ ในการนี้ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา PPC ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

นอกจากนี้ ดร.คงกระพัน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Key Trend & Influence of Circular Economy on Petrochemical Industry Development" เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยนำเสนอแนวโน้มเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม บทบาทการเป็นต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตัวอย่างความสำเร็จ และความพร้อมในการขยายผลวงกว้างเพื่อประเทศชาติโดยรวม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 เมษายน 2563
GC Group จับมือไทยเบฟ มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด ให้อสม. ป้องกันโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
13 กันยายน 2562
GC ร่วมเสวนาในงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 ร่วมเปิดตัวพรมทอมือ จากขยะขวดพลาสติกในทะเลครั้งแรกของโลก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 กรกฎาคม 2562
ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป
อ่านเพิ่มเติม