20 กันยายน 2562

GC สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

แชร์:

GC มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ให้แก่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PPC เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพสูงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ของประเทศ และถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย โดย GC ได้สนับสนุนการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการ PPC 30 ปี 30 ทุน โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ในงานครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีฯ ในการนี้ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา PPC ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

นอกจากนี้ ดร.คงกระพัน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Key Trend & Influence of Circular Economy on Petrochemical Industry Development" เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยนำเสนอแนวโน้มเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม บทบาทการเป็นต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตัวอย่างความสำเร็จ และความพร้อมในการขยายผลวงกว้างเพื่อประเทศชาติโดยรวม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
15 ตุลาคม 2562
โครงการ CONNEXT ED ผนึกกำลังภาครัฐยกระดับการศึกษาไทย [ฐานเศรษฐกิจ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กรกฎาคม 2562
GC ตอกย้ำแนวคิด Circular Living ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มิถุนายน 2562
GC ขับเคลื่อน Circular Economy หนุนปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [Thaipublica]
อ่านเพิ่มเติม