01 ตุลาคม 2562

GC เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับ Council และ Associate

แชร์:

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในระดับ Council และ Associate ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีสาระสำคัญ คือ การเปิดตัว New Chapter ทิศทางใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เพื่อพิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนไปตามแนวทางของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) พร้อมมอบนโยบายและกรอบการทำงานให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น SCB ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว TBCSD New Chapter โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

GC เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ TBCSD ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 ปีที่แล้ว โดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำนักเลขานุการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
28 ตุลาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงาน “Thailand Next Episode #3: Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 มีนาคม 2564
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
'GC -ไทยเบฟ' ผนึกกำลัง กู้วิกฤติ 'โควิด-19' มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด ให้ 'สธ.-อสม.' [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม