01 ตุลาคม 2562

GC เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับ Council และ Associate

แชร์:

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD (องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในระดับ Council และ Associate ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีสาระสำคัญ คือ การเปิดตัว New Chapter ทิศทางใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เพื่อพิจารณาพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนไปตามแนวทางของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) พร้อมมอบนโยบายและกรอบการทำงานให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น SCB ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว TBCSD New Chapter โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

GC เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ TBCSD ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 ปีที่แล้ว โดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำนักเลขานุการ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 พฤษภาคม 2563
GC สนับสนุน Face Shield ผลิตจากพลาสติก PET ของ GC Group
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 เมษายน 2563
GC สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มิถุนายน 2562
GC ขับเคลื่อน Circular Economy หนุนปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [Thaipublica]
อ่านเพิ่มเติม