01 กุมภาพันธ์ 2563

GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แชร์:

GC เปิดพาวิลเลียน Everlasting Forest by GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Circular Living เพื่อส่งต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารเข้าร่วมงาน

“ในปีนี้ GC ได้จัดแสดงพาวิลเลียน ภายใต้แนวคิด Circular Living เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ Recycle และ Upcycle ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจใหม่ และ ทำให้เกิดเป็น ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่าง “คน” และ “พลาสติก” คุณปฏิภาณกล่าว

ทั้งนี้ ภายในพาวิลเลียนแบ่งออกเป็น 3 โซน ภายใต้ Concept “BCG” หรือ Bio- Circular - Green

โซน 1 : Green Economy นำเสนอ Fiber Rebar หรือ Grass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทดแทนเหล็ก มีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา โดยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 43% ในขบวนการผลิต เมื่อเทียบกับเหล็ก และใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าเหล็ก 50% อีกทั้งยังไม่เป็นสนิม ไม่เกิดการกัดกร่อน และ มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเหล็กถึง 3 เท่า

โซน 2 : Circular Economy จากผลิตภัณฑ์เดิมสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยการอัพไซเคิลจากขยะพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้

โซน 3 : Bio Economy นำเสนอการใช้พลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากพาวิลเลี่ยนแล้ว ในปีนี้ GC ยังได้นำเสนอ สถานี Smart Recycling Center ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท Farm D จัดพื้นที่ให้ความรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะที่เกิดขึ้นในงาน ต่อยอดความคิดการนำขยะไปสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิง (Upcycling) ภายใน Customer Solution Center Shop by GC (CSC Shop by GC) ที่นำผลิตภัณฑ์ Upcycling มาจัดแสดงเพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้เห็นว่าขยะจะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการยังสามารถเลือกซื้อและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Upcycling และผลิตภัณฑ์ทางเลือกในงานได้อีกด้วย พาวิลเลียน Everlasting Forest by GC จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 พฤศจิกายน 2565
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 มิถุนายน 2565
GC เข้าร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 กุมภาพันธ์ 2560
PTTGC คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม(Best Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเป็นบริษัทจดทะเบียนต้นแบบองค์กรยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม