15 กุมภาพันธ์ 2564

GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์:

ปี 2563 GC ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน โดยใช้หลักการระบบบำบัดแบบเวนทูรีสครับเบอร์ (Venturi Scrubber) ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียกใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ

ในปีนี้ GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัย และใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Know-How) เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 ใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter) ซึ่งออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพแล้วสำเร็จด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “GC ได้พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ ต้นแบบ รุ่นที่ 2 นี้ เพื่อแบ่งปัน Know-How ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการจัดสร้างเองได้โดยง่ายและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การสนับสนุนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นความภาคภูมิใจที่ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยในภาวะวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้”

ข่าวสาร

ข่าวสาร
25 พฤศจิกายน 2565
เติมเต็มความสุข รอยยิ้ม ไปกับต้นคริสต์มาสรักษ์โลก “Circular Living X’mas Tree 2022: SIAM SMILEY Celebration Infinite Happiness”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
13 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 [Green Network]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
ฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ผนึกแนวคิดรักษ์โลก สร้างไวรัล รู้คุณค่าทรัพยากรขยะพลาสติกสู่รีไซเคิล [Siamrath]
อ่านเพิ่มเติม