24 กันยายน 2563

GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint

แชร์:

อุตสาหกรรมเมืองนิเวศ หรือ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้ 9 โรงงานภายใน GC Group ได้แก่ GC2, GC3, GC4, GC8, GC12, GCS, GC-M PTA, HMC (PDH และPP Plants) ได้รับรางวัลโรงงานที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่ Eco-World Class และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) สู่ Eco-Excellence จากคุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563

ในการนี้ คุณวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมรับมอบของที่ระลึก จากคุณฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ GC Group ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นอกจากนี้ GC2 (Utility Plant) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรอง Water Footprint จากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำของโรงงาน โดยนำการประเมิน Water Footprint ตามมาตรฐาน ISO 14046 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทำให้โรงงานเห็นจุดที่มีการใช้น้ำสูงและสามารถหาแนวทางลดการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ และ เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 มิถุนายน 2565
GC จับมือพันธมิตร ร่วมรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR (Post Consumer Resin) เพื่อเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 เมษายน 2565
GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
11 กุมภาพันธ์ 2563
GC ชูแคมเปญ Waste This Wayในบอลจุฬา-มธ. [Dailynews]
อ่านเพิ่มเติม