24 กันยายน 2563

GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint

แชร์:

อุตสาหกรรมเมืองนิเวศ หรือ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้ 9 โรงงานภายใน GC Group ได้แก่ GC2, GC3, GC4, GC8, GC12, GCS, GC-M PTA, HMC (PDH และPP Plants) ได้รับรางวัลโรงงานที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่ Eco-World Class และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) สู่ Eco-Excellence จากคุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563

ในการนี้ คุณวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมรับมอบของที่ระลึก จากคุณฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ GC Group ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นอกจากนี้ GC2 (Utility Plant) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรอง Water Footprint จากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำของโรงงาน โดยนำการประเมิน Water Footprint ตามมาตรฐาน ISO 14046 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทำให้โรงงานเห็นจุดที่มีการใช้น้ำสูงและสามารถหาแนวทางลดการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ และ เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
23 มีนาคม 2563
GC Group ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุน "เสื้อกาวน์" ให้ 12 โรงพยาบาล [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
14 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับ GC พัฒนาเครื่องฟอกอากาศติดตั้งพื้นที่สาธารณะ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ระยะยาว [Techsauce]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กรกฎาคม 2562
แสนสิริ จับมือ GC สร้าง Green Society เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Circular Living
อ่านเพิ่มเติม