19 พฤศจิกายน 2563

GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน

แชร์:

ชีวจิต Awards จัดโดยนิตยสารในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ซึ่งจะมอบรางวัลแด่บุคคล องค์กรและผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทน GC ขึ้นรับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ประเภท Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในฐานะ GC เป็นผู้นำและขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน จาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ Nai Lert Heritage Home the Glass House

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า GC เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานด้านการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Living ผ่านการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในองค์กรและปัจจุบันได้ปรับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ พร้อมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
15 สิงหาคม 2563
‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการแปลงร่างขยะในทะเลเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าแฟชั่น นำร่องสอดคล้องตาม ‘มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน’ สำเร็จเป็นโครงการแรกของไทย [ The Standard ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 สิงหาคม 2562
GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา “SD Symposium 10 Years : Circular Economy – Collaboration for Action”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มีนาคม 2562
ทร.-กองทุนเพื่อเพื่อนจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 29 [เดลินิวส์]
อ่านเพิ่มเติม