07 ตุลาคม 2565

GC จับมือ GPSC เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ สอดรับแนวทาง Together To Net Zero

แชร์:

GC Group จับมือขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดรับกับแนวทางของ GC และ GPSC เรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions มุ่งสู่เป้าหมาย "Together To Net Zero" ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกัน

คุณอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานอะโรเมติกส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มีการใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าแบบลอยน้ำ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1.12 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ได้เทียบเท่า 564 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่าสามารถลดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ถึง 1 ล้านตัว ตลอดอายุสัญญา 20 ปี โดย GC มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนแนวทาง Together to Net Zero ต่อไป

คุณศรีประภา สำรวจรวมผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์และจัดซื้อ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ดำเนินโครงการทั้งหมด ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ และ การบริหารการผลิต โดยการพัฒนาโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ซึ่งเป็นบริษัท flagship ทางด้าน Solar energy ของกลุ่ม GPSC ทำการออกแบบและก่อสร้าง Floating Solar และระบบยึดโยงทุ่นลอยน้ำ และ ผลิตทุ่นลอยน้ำจากวัสดุ InnoPlus ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ GC ให้มีเสถียรภาพและความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่วนการบริหารการผลิต จะมีการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาเพื่อให้มีการจัดส่งไฟฟ้าอย่างมีมาตรฐานตลอดอายุสัญญา 20 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งถึงความเป็นผู้นำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า โดยใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีภายในกลุ่มบริษัท ในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมี คุณศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค GC พร้อมผู้บริหารและพนักงานของทั้ง GC Group เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) เป็นการนำนวัตกรรมด้านพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เม็ดพลาสติก InnoPlus) จากการพัฒนาของ GC Group ที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ มาผลิต เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar)

นับเป็นแห่งแรกในการพัฒนาวิศวกรรมพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ของ GC Group ให้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกัน

#GC #GPSC #TogetherToNetZero #ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี #SolarFloating

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 ตุลาคม 2565
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กันยายน 2564
GC มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ LUFFALA ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนระยอง ส่งต่อความห่วงใยให้การบินไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กันยายน 2560
เปิดงาน Upcycling the Oceans,Thailand ร่วมใจจัดการขยะในทะเล
อ่านเพิ่มเติม