21 มีนาคม 2566

GC ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่มปตท.

แชร์:

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่มปตท. โดยมีคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารกลุ่มปตท. ทั้ง 8 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เข้าร่วมงานและร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมย์ในการปลูกป่าเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ของปตท. และกลุ่ม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่

โครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่ม ปตท. เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ปตท. กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับกรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และโครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ปลูกป่า รวมถึงสนับสนุนการบรรลุประโยชน์ร่วมด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ โครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่ม ปตท. จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มาสนับสนุนการชดเชยคาร์บอน (Offsetting) ผ่านการสร้างคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงจากด้วยวิธีการดูดซับจากธรรมชาติ (Nature-based Solutions) นอกเหนือจากโครงการปลูกป่าบก โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการยิ่งปลูกยิ่งดี และการซื้อเครดิตจากตลาดคาร์บอนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตามแผนดำเนินงานด้าน Compensation-driven ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ข่าวสาร

ข่าวสาร
16 กันยายน 2564
GC คว้ารางวัลโดดเด่นแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กุมภาพันธ์ 2564
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
GC และไทยเบฟ ผนึกกำลังกู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ [การเงินธนาคาร]
อ่านเพิ่มเติม