23 มีนาคม 2567

GC สานฝันและกำลังใจแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 31

แชร์:

อนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กและเยาวชน แต่ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอ ในการเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อนและกองทัพเรือ จัดโครงการ "แด่น้องผู้มีความหวัง" เพื่อให้ความหวังและกำลังใจในชีวิตแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาให้พวกเขาเป็นบุคคลที่มีแนวคิดที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต

คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลาง กล่าวว่า GC เป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อนในการจัดโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 31 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปลูกฝังคุณภาพชีวิตที่ดี ความมุ่งมั่น และความหวังในการดำเนินชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการแสดงออกที่เหมาะสม โครงการนี้มีเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสจากองค์กรต่างๆ กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมประมาณ 900 คน และมีพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัท GC เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

GC มีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยพนักงานในองค์กร บริษัทคู่ค้า และพันธมิตรมาร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำความรู้ ความสุขมาให้กับเยาวชน หวังว่าเยาวชนจะตระหนักว่า ทุกคนมีค่าและสามารถแบ่งปันความดี และน้ำใจกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

สำหรับกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และกำลังใจ มีดังนี้

  1. เกมส์สันทนาการ จากพนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัท GC
  2. พาน้องเล่นน้ำทะเล
  3. กิจกรรมคลินิกฟุตบอล เพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล จากสโมสรพีทีที อะคาเดมี
  4. กิจกรรมหนูน้อยนักดับเพลิง จากบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC
  5. กิจกรรมฐานผจญภัยของกองทัพเรือ รวมถึงการเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหาร ขนม และน้ำดื่มให้บริการจำนวน 115 ซุ้ม จากผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท GC รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า และผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกันสนับสนุน เพื่อสร้างความประทับใจ เติมเต็มความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในงาน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
30 ธันวาคม 2563
มอบชุดป้องกันกว่า 1 หมื่นชุดให้ ‘9 โรงพยาบาลรัฐ-ราชการ’ ระยอง [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 มิถุนายน 2563
GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 พฤษภาคม 2563
GC จัดกิจกรรม CEO Townhall LIVE ครั้งแรก พนักงานรับชมกว่า 4 พันคน
อ่านเพิ่มเติม