โครงการความร่วมมือ GC x Thai Bev เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ GelCo

ผนึกกำลังกู้วิกฤติ COVID-19

GC และ ThaiBev ร่วมปกป้องดูแลสุขภาพคนไทยในการรับมือ COVID-19 ด้วยการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo จากวัตถุดิบคุณภาพภายในประเทศจากของทั้งสององค์กร โดยได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อการดูแลไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

นับเป็นการสานพลังความร่วมมือครั้งสำคัญท่ามกลางวิกฤติของสถานการณ์ COVID-19 โดย 2 บริษัทพันธมิตรใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความยั่งยืนระดับโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้ผนึกกำลังกันในการปกป้องดูแลสุขภาพคนไทยในการรับมือ COVID-19 ด้วยการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo โดยเจลแอลกอฮอล์นี้ผลิตจากวัตถุดิบสำคัญในประเทศ ซึ่ง GC ได้สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่

  • ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวหนัง ทำให้คงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน
  • กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

การดำเนินการนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากการที่ GC ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ COVID-19

สำหรับ ThaiBev ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อนำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ 72%

GC และ ThaiBev ได้ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับพกพาขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข แจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนั้น ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ GelCo จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบให้กับชาวสมุทรสาคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคเอกชนที่ผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อต้องการดูแล ปกป้องและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน นับเป็นการยกระดับการสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม ซึ่ง GC มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด สอดคล้องกับการเดินหน้าของ GC ที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living อย่างแท้จริง

ข้อมูล ณ เมษายน 2564