โครงการตู้โควิเคลียร์ (CoviClear)

ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ตู้แรกของประเทศไทย

GC Group และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังนวัตกรรมและศักยภาพความชำนาญในการพัฒนาตู้โควิเคลียร์ ช่วยลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ตู้แรกของประเทศไทย โดยผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมกับชีวการแพทย์ (Bio-Medical) ร่วมกับวัตถุดิบคุณภาพสูงจากนวัตกรรมของ GC Group ที่ใช้ในการผลิตสารกำจัดเชื้อโรค

ใครจะเชื่อว่า...ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่หลาย ๆ คนไม่ทันได้ตั้งตัว กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เข้ามาประเทศไทยในช่วงต้นปี 2563

ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน สังคม และประชาชน ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาอันยากลำบาก GC ร่วมกับ บริษัท NPC S&E จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน GC Group และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพลังนำนวัตกรรมพร้อมด้วยศักยภาพและความชำนาญของทั้ง 3 องค์กรในการพัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ตู้แรกของประเทศไทย เพื่อร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี 2563 โดยมุ่งหวังเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักภายใต้ความกดดัน เพื่อให้คนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

หลักการทำงานของตู้โควิเคลียร์ (CoviClear)

ตู้โควิเคลียร์ (CoviClear) หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ ใช้นวัตกรรม Nanotechnology Sanitizing Spray ที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ (Bioactive Silver Ion) หรือ “โลหะเงิน” และน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถทำลายผนังเซลล์เชื้อโรค ทำให้เชื้อตาย พร้อมทั้งทำลายโปรตีน ทำให้เชื้อไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้ ออกฤทธิ์ปกป้องนาน 24 ชั่วโมง ช่วยเสริมเกราะป้องกันนักรบเสื้อกาวน์และประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล

โควิเคลียร์ ถือเป็นตู้แรกของประเทศไทยที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมกับชีวการแพทย์ (Bio-Medical) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคผสานกับนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยการปล่อยอนุภาคซิลเวอร์นาโน ผ่านหัวฉีดขนาดเล็กระดับไมครอน เพื่อให้ไอของสารดังกล่าว ไปจับกับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้ออื่น ๆ ที่ติดมากับตัวคน และเครื่องนุ่งห่มของผู้สวมใส่ ทำให้เซลล์เชื้อโรคถูกทำลายโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นอกจากนี้ อนุภาคซิลเวอร์นาโนดังกล่าว ยังสามารถยึดติดกับผิวหนังและเครื่องนุ่งห่มของคนที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยตู้โควิเคลียร์ เพื่อทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่มาสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าได้อีกระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคได้ และจะสลายไปเมื่อมีการชำระล้างร่างกาย

โดย GC ให้การสนับสนุนวัตถุดิบจากนวัตกรรมของ GC Group ที่ใช้ในการผลิตสารกำจัดเชื้อโรค ประกอบด้วย

  • ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคของไอออนนาโนยึดเกาะกับเสื้อผ้าและผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพ ของการฆ่าเชื้อได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง

  • กลีเซอรีน (Glycerine) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยาไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

  • รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดทำตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ

GC ส่งมอบตู้โควิเคลียร์ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อมีส่วนผสมของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ (Bioactive Silver Ion) ซึ่งสามารถใช้งานได้สูงถึง 10,000 ครั้ง ต่อการเติมน้ำยาจำนวน 5 ลิตร โดยมอบให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 13 เครื่อง เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง

ความมุ่งมั่นและตั้งใจของ GC Group ในการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักท่ามกลางความกดดัน เราเชื่อว่า...ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนจะทำให้เราสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้...แน่นอน

ข้อมูล ณ เมษายน 2564