23 เมษายน 2563

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต

แชร์:

GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจและร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบเสื้อกาวน์” ในการต่อสู้กับ COVID-19 ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ GC Group รวมทั้งจัดหาวัสดุ ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

เราภูมิใจ ที่ในวันนี้ อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่ GC Group ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนครอบคลุมในทุกจุดของโรงพยาบาล ตั้งแต่จุดคัดกรอง ไปจนถึงการทำหัตถการผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการวิกฤต หลายอุปกรณ์เกิดจากนวัตกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติกที่เรามี อาทิ PE Gown (Disposable Gown) ซึ่งต้องใช้ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย ขณะที่บางอุปกรณ์ก็เกิดจากโครงการความร่วมมือกับ Partner ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ ที่ GC Group ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการผลิต และจัดหาวัสดุในการผลิต อาทิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการผลิต Protective Suit และ หมวกหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (Powered Air-Purifying Respirator : PAPR) เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้วยวิธีใด เรามุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะผ่านสถานการณ์นี้....ไปด้วยกัน

Feature Stories

Feature Stories
07 มิถุนายน 2566
Bio Food Serviceware ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโลกที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2562
สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติกกับ UPCYCLING  THE OCEANS, THAILAND โครงการต้นแบบของ GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 กันยายน 2560
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม