23 เมษายน 2563

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต

แชร์:

GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจและร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ “นักรบเสื้อกาวน์” ในการต่อสู้กับ COVID-19 ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ GC Group รวมทั้งจัดหาวัสดุ ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

เราภูมิใจ ที่ในวันนี้ อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่ GC Group ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนครอบคลุมในทุกจุดของโรงพยาบาล ตั้งแต่จุดคัดกรอง ไปจนถึงการทำหัตถการผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการวิกฤต หลายอุปกรณ์เกิดจากนวัตกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติกที่เรามี อาทิ PE Gown (Disposable Gown) ซึ่งต้องใช้ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย ขณะที่บางอุปกรณ์ก็เกิดจากโครงการความร่วมมือกับ Partner ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ ที่ GC Group ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการผลิต และจัดหาวัสดุในการผลิต อาทิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการผลิต Protective Suit และ หมวกหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (Powered Air-Purifying Respirator : PAPR) เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้วยวิธีใด เรามุ่งมั่นและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจะผ่านสถานการณ์นี้....ไปด้วยกัน

Feature Stories

Feature Stories
29 พฤศจิกายน 2564
น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศธรรมชาติ “LUFFALA” ดีต่อใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
01 กันยายน 2564
ชวนชิม “แกงหมูชะมวง” เมนู Signature ของศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
01 กรกฎาคม 2563
อัพ Eco-Design ให้มีสไตล์! กับโครงการ “Upcycling Upstyling” โดย GC [ Iameverything ]
อ่านเพิ่มเติม