11 กรกฎาคม 2562

จากหลักการและการปฏิบัติจริง ... สู่ตราสัญลักษณ์สะท้อนแบรนด์ Upcycling by GC

แชร์:

“GC นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาต่อยอดสู่แนวคิด Circular Living ด้วยการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน โดยดำเนินงานผ่านโครงการที่เป็นที่ประจักษ์มากมายหลากหลาย อาทิ Upcycling the Oceans, Thailand ที่มุ่งดูแลรักษาทะเลไทยด้วยการนำเอาขยะพลาสติกประเภท PET มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น

จากวันนั้นต่อยอดสู่ โครงการ Upcycling Plastic Waste ในวันนี้ ที่ GC นำเอาขยะพลาสติกประเภท PET และ PE มาแปรรูปเป็นสินค้าหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงกระเป๋าสไตล์ต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน สู่แบรนด์ Upcycling by GC จำหน่ายผ่าน บริษัท สานพลังเพื่อวิสาหกิจชุมชน จำกัด”

ตราสัญลักษณ์ 2 แบบนี้ จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเรื่องราวความร่วมมือในการการดูแลสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การดูแลบริหารจัดการขยะ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ซึ่งเป็นแนวร่วมสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดการดูแลโลกของเราต่อไปอย่างยั่งยืน

ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Upcycling by GC: https://gccircularlivingshop.com/

Feature Stories

Feature Stories
20 พฤศจิกายน 2563
จีวรจากพลาสติกใช้แล้ว โปรตีนทางเลือกจากขยะเศษอาหาร (A Day)
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
29 กรกฎาคม 2563
เปลี่ยนปัญหาเป็นประโยชน์ด้วยการออกแบบแนว Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 ธันวาคม 2561
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจีซี นำ 30 เชฟชุมชนจากทั่วประเทศ โชว์เมนูอาหารถิ่น “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ดต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ร้านเชฟชุมชนทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม