11 กรกฎาคม 2562

จากหลักการและการปฏิบัติจริง ... สู่ตราสัญลักษณ์สะท้อนแบรนด์ Upcycling by GC

แชร์:

“GC นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาต่อยอดสู่แนวคิด Circular Living ด้วยการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน โดยดำเนินงานผ่านโครงการที่เป็นที่ประจักษ์มากมายหลากหลาย อาทิ Upcycling the Oceans, Thailand ที่มุ่งดูแลรักษาทะเลไทยด้วยการนำเอาขยะพลาสติกประเภท PET มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น

จากวันนั้นต่อยอดสู่ โครงการ Upcycling Plastic Waste ในวันนี้ ที่ GC นำเอาขยะพลาสติกประเภท PET และ PE มาแปรรูปเป็นสินค้าหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงกระเป๋าสไตล์ต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน สู่แบรนด์ Upcycling by GC จำหน่ายผ่าน บริษัท สานพลังเพื่อวิสาหกิจชุมชน จำกัด”

ตราสัญลักษณ์ 2 แบบนี้ จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเรื่องราวความร่วมมือในการการดูแลสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การดูแลบริหารจัดการขยะ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ซึ่งเป็นแนวร่วมสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดการดูแลโลกของเราต่อไปอย่างยั่งยืน

ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Upcycling by GC: https://gccircularlivingshop.com/

Feature Stories

Feature Stories
26 กรกฎาคม 2565
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 กุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Design Week 2019: ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกเพื่อตอบโจทย์อนาคตด้วยการแต่งแต้มความสร้างสรรค์ให้ย่านเก่าเจริญกรุง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 ธันวาคม 2561
#WearYourOwnWaste ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป เมื่อการ Upcycling ช่วยเนรมิตเสื้อผ้าที่ผลิตจากขยะพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม