15 พฤศจิกายน 2559

PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016

แชร์:

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน Sustainability Report Award 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนของ PTTGC ได้รับรางวัลเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


ข่าวสาร

ข่าวสาร
24 พฤษภาคม 2565
GC รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 มิถุนายน 2564
GC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อชาวบ้านเกาะเสม็ดปลอดภัย พร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบ 100% ที่แรกในไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2563
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุกร่วมกับพันธมิตร สร้างโมเดลต้นแบบ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน
อ่านเพิ่มเติม