15 พฤศจิกายน 2559

PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016

แชร์:

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน Sustainability Report Award 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนของ PTTGC ได้รับรางวัลเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 ตุลาคม 2564
GC ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
12 ตุลาคม 2563
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มีนาคม 2563
มหิดลส่ง ‘ตู้พ่นฆ่าเชื้อนาโน’ เสริมเกราะนักรบเสื้อกาวน์สู้โควิด! [bangkokbiznews]
อ่านเพิ่มเติม