15 พฤศจิกายน 2559

PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016

แชร์:

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน Sustainability Report Award 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนของ PTTGC ได้รับรางวัลเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


ข่าวสาร

ข่าวสาร
04 กุมภาพันธ์ 2565
GC ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการคาร์บอน “ISCC PLUS” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนโลกสมดุล ทรัพยากร และความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
GC และไทยเบฟ ผนึกกำลังกู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ [การเงินธนาคาร]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 ธันวาคม 2557
กระสอบพลาสติกแบบมีปีก เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ ป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ [RYT9]
อ่านเพิ่มเติม