15 พฤศจิกายน 2559

PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016

แชร์:

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน Sustainability Report Award 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนของ PTTGC ได้รับรางวัลเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


ข่าวสาร

ข่าวสาร
24 กันยายน 2563
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 ธันวาคม 2562
GC ร่วมขับเคลื่อน Circular Economy กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้เป็นของขวัญกับนักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 พฤศจิกายน 2560
PTTGC จับมือ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม