15 พฤศจิกายน 2559

PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016

แชร์:

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในงาน Sustainability Report Award 2016 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่งยืนของ PTTGC ได้รับรางวัลเนื่องจากมีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


ข่าวสาร

ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
ไทยเบฟฯ-GCมอบเจลแอลกอฮอล์1ล้านขวดให้อสม. [MGRonline]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
03 มกราคม 2562
"เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ระยอง! [Komchadluek]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2560
“โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 27 การร่วมสร้างพลังใจด้วยการให้
อ่านเพิ่มเติม