19 กรกฎาคม 2560

PTTGC และ PTTPM จับมือกสิกรไทย พัฒนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

แชร์:

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ร่วมพิธีเปิดงานเสวนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยคุณฤชุกร ศิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณพิพิธ อเนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสนี้ คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนา หัวข้อ “Enterprise LG on Blockchain กับความท้าทายของนวัตกรรมใหม่” ร่วมกับผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจการพัฒนาระบบการวางหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์บนระบบ Blockchain ที่พัฒนาและนำมาใช้เป็นครั้งแรกของโลก โดยธนาคารกสิกรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ งานเสวนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
12 มีนาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กุมภาพันธ์ 2564
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 กรกฎาคม 2562
GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [Newswit]
อ่านเพิ่มเติม