19 กรกฎาคม 2560

PTTGC และ PTTPM จับมือกสิกรไทย พัฒนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

แชร์:

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ร่วมพิธีเปิดงานเสวนา Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยคุณฤชุกร ศิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณพิพิธ อเนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสนี้ คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนา หัวข้อ “Enterprise LG on Blockchain กับความท้าทายของนวัตกรรมใหม่” ร่วมกับผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจการพัฒนาระบบการวางหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์บนระบบ Blockchain ที่พัฒนาและนำมาใช้เป็นครั้งแรกของโลก โดยธนาคารกสิกรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ งานเสวนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
20 มกราคม 2564
GC จัดโครงการฮาวทูแยก-แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Key News]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 มกราคม 2563
องคมนตรี ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 กรกฎาคม 2561
GC ร่วมกับมหิดล เปิดโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายจัดการขยะ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม