03 พฤศจิกายน 2562

GC ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่างภาคภูมิในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

แชร์:

GC ในฐานะภาคเอกชนชั้นนำ ที่มีการขับเคลื่อนเเละนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนเเละต่อเนื่องได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการสนับสนุนของที่ระลึก ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ด้วยแนวคิด Advancing Partnership for Sustainability ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกัน ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) รวมถึงแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ

โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 GC ยังได้รับเชิญจากรัฐบาลไทย ให้เข้าร่วมนำเสนอต้นแบบความสำเร็จในการขับเคลื่อน Circular Economy ในการประชุมภริยาผู้นำสมาชิกอาเซียน (Spouse Summit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Summit 2019

ในโอกาสนี้ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้บรรยาย ณ โซนนิทรรศการของ GC ภายใต้เเนวคิด GC Circular Living: The Solutions for Everyone ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ “Collaborations” โดย GC ได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Upcycling the Oceans,Thailand, โครงการ ThinkCycle Bank, โครงการ OUR Khung Bang Kachao และ โครงการ PPP Plastic เป็นต้น ซึ่งมุ่งสร้างความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรผ่านกระบวนการอัพไซคลิง รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ทางชีวภาพ (GC Compostable) เพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการ ได้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC แบรนด์ผ้าไหม Jim Thompson และอาจารย์ จารุพัชร อาชวะสมิต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการผลิตเนคไทด์ และผ้าพันคออัพไซคลิงที่ถักทอร่วมกับเส้นไหม, GC และ Arrow ในการผลิตเสื้อเชิ้ตอัพไซคลิง, GC และ Paapaow ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ในการผลิตกระเป๋าใส่สตางค์จากผ้าอัพไซคลิง อีกทั้ง ยังมีการสาธิตการทอผ้าจากชุมชนระยองด้วยเส้นด้ายรีไซเคิลที่ผลิตจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) เพื่อผลิตซองใส่ iPad ซึ่งเป็นหนึ่งในของที่ระลึกในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นต้น

งานนิทรรศการดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากภริยาผู้นำประเทศ ASEAN และภริยาผู้นำระดับสูง โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำแนวคิด Circular Economy ไปปรับใช้กับประเทศสมาชิกได้ นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่ร่วมติดตามจำนวนมาก ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายจากกระบวนการอัพไซคลิง ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกเเละพลาสติกที่เหลือใช้ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ นำกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคน และ ยังขยายผลการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 มกราคม 2562
"เชฟชุมชน"กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ระยอง! [Komchadluek]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กรกฎาคม 2561
เดินหน้าโครงการ OUR Khung Bang Kachao วางเป้า 5 ปี พัฒนาคุ้งบางกะเจ้า สนองแนวพระราชดำริ [Biz Today Station]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 ธันวาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล CSR ระดับโลก จากโครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” [MGRONLINE]
อ่านเพิ่มเติม