01 สิงหาคม 2565

GC และ กลุ่ม ปตท. ผนึกพันธมิตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนระดับประเทศ จัดตั้ง “Thailand CCUS Consortium” ตอกย้ำเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ของไทย

แชร์:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยพันธมิตรจากศูนย์ BCGeTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนระดับประเทศ ประกาศจัดตั้งกลุ่ม ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “CCUS Technology Development Consortium” ภายในงาน Future Energy Asia 2022 โดยมี คุณเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน และมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณะ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้ คุณวริทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสายงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริหารงานนวัตกรรม ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของศูนย์ BCGeTEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับ และใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ในกิจกรรมการผลิตที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศ

นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับประเทศในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ยกระดับการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 พฤศจิกายน 2564
GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 สิงหาคม 2563
‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการแปลงร่างขยะในทะเลเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าแฟชั่น นำร่องสอดคล้องตาม ‘มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน’ สำเร็จเป็นโครงการแรกของไทย [ The Standard ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 สิงหาคม 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สายใยซั้งเชือก GC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง” [PostToday]
อ่านเพิ่มเติม