15 ตุลาคม 2564

“กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญเพียงแค่คุณรู้จักแยก

แชร์:

ระยองคือบ้านของเรา ที่ GC เชื่อว่าการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ GC ขอเป็นพลังเสริมด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางในการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ รวมถึงจิตอาสาของ GC Group มาผสานต่อยอดกับอัตลักษณ์และองค์ความรู้ของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากร และการดูแลระบบนิเวศต่าง ๆ ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความสุขและการพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ

จากแนวคิดที่อยากส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชน GC และ ENVICCO โรงรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกของ GC ได้ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมือง มาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัด “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาคนำไปปรับปรุงเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์) ของวัด ระยอง โดยมีชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการให้ความสนใจและนำพลาสติกใช้แล้ว มาร่วมเป็นกองบุญอย่างมากมาย รวมถึงจิตอาสา GC Group กว่า 200 คน ร่วมนำพลาสติกใช้แล้วทั้ง PET เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส หรือ HDPE เช่น ขวดนม แกลลอนเครื่องปรุง และขวดน้ำยาซักผ้า มาร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการขนส่งพลาสติกใช้แล้ว จาก YOUเทิร์น PLATFORM และวันจัดกิจกรรมจิตอาสา GC Group ได้มาคัดแยกขยะ และร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ให้แก่พี่น้องชาวระยองที่มาร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ยังมีการรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีจิตอาสาจาก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มาซ่อมและขายเป็นสินค้ามือสอง รายได้นำเข้าร่วมกองผ้าป่าเพื่อถวายวัด

จากขยะที่ชาวบ้านมองว่าไม่มีค่า กลับกลายมาเป็นสะพานบุญให้กับทุกคน เพียงแค่รู้จัก แยก และใช้อย่างรู้คุณค่า ก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

Feature Stories

Feature Stories
03 กันยายน 2562
Wise Management วิธีบริหารและจัดการความเข้าใจว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย หากทุกคนใช้อย่างถูกวิธี และการเปลี่ยนวิธีทำงานเพื่อเข้าใจผู้ใช้มากขึ้น ของผู้บริหารบริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
24 กรกฎาคม 2562
Care the Bear ทำไมใครๆ ต้องแคร์หมี ?
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 ธันวาคม 2561
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจีซี นำ 30 เชฟชุมชนจากทั่วประเทศ โชว์เมนูอาหารถิ่น “โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ดต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ร้านเชฟชุมชนทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม