01 พฤษภาคม 2563

GC Group ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนตู้ CoviClear และ Face Shield ให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

แชร์:

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ป่วยได้ลดจำนวนลงในปัจจุบัน แต่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยยังคงต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง GC Group ยังคงเดินหน้าและพร้อมส่งต่อความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GC Group ร่วมสนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคผสานกับนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยการปล่อยอนุภาคซิลเวอร์นาโน ผ่านหัวฉีดขนาดเล็กระดับไมครอน เพื่อให้ไอของสารดังกล่าว ไปจับกับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้ออื่น ๆ ที่ติดมากับตัวคน และเครื่องนุ่งห่มของผู้สวมใส่ ทำให้เซลล์เชื้อโรคถูกทำลายและตายลงโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และกลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด เพื่อใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 และ วันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบ 3D Printed Face Shield จากพลาสติกชีวภาพผสานเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือภายในสายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบ พัฒนาสูตรและการผลิต ทำให้มีคุณสมบัติเหนียว ทนทานสูง ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งนี้ ได้ร่วมมืออย่างบูรณาการในการผลิตชิ้นงานจากพันธมิตรด้าน 3D Technology มากกว่า 30 ราย และพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกันประกอบขึ้น จำนวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี และสนับสนุน 3D Printed Face Shield จำนวน 500 ชิ้น ชุดกาวน์ทางการแพทย์ (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ผลิตภัณฑ์ของ GC จำนวน 500 ชุด และฉากกั้นลดการกระจายเชื้อ ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus จำนวน 8 ฉาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย

บริษัทฯ ยังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรนำทรัพยากรและความสามารถทางด้านวิศวกรรม โดยมอบเม็ดพลาสติก InnoPlus (HDPE 1010J) จำนวน 3,000 กิโลกรัม ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรรวมพลคนอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อนำไปผลิต Face Shield Plastic Injection มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
16 มิถุนายน 2565
GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 กุมภาพันธ์ 2564
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 ตุลาคม 2562
GC เข้าร่วมการประชุมประจำปี TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับ Council และ Associate
อ่านเพิ่มเติม