12 มีนาคม 2564

GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”

แชร์:

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่ง GC มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนในโครงการ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนา “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management” พร้อมร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทย

ดร.ชญาณ์ กล่าวว่า GC มีการลงทุนในเขต EEC ไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 1,800 ล้านบาท สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy) และยังร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยของประเทศ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

งานสัมมนานี้เป็นการจัดในรูปแบบ Virtual รับวิถี New Normal โดยเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศเยอรมนี ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 มิถุนายน 2563
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 มีนาคม 2562
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม