โครงการ Upcycling Upstyling โดย GC เพื่อการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

เมื่อแฟชั่นสวย เท่ห์ มีสไตล์ มาจากพลาสติกรีไซเคิลพร้อมกับหัวใจรักษ์โลก

GC จับมือ 11 ดีไซเนอร์ระดับโลกของไทยเดินหน้าโครงการ Upcycling Upstyling นำขยะพลาสติกต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ Eco-Design เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกให้หลากหลายผ่านงานออกแบบ มุ่งให้เกิดการยกระดับสินค้า อัพไซคลิ่ง (Upcycling) ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พลาสติกใช้แล้วหรือขยะพลาสติกที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่า และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ขยะพลาสติกเหล่านี้ได้รับการชุบชีวิต กลายเป็นพลาสติกรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ผ่านโครงการ Upcycling Upstyling ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด GC Circular Living”

GC เปิดตัวโครงการ Upcycling Upstyling เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Eco-Design ภายใต้แนวคิด "Up Waste to Value with WOW! Style" ให้เป็นผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่ง ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานได้จริงเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดในการนำแนวคิด GC Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ Upcycling Upstyling เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรของ GC จำนวน 19 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประมง (แห อวน) โรงพยาบาล ฯลฯ ร่วมพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำ (Expert of Style) 10 ท่าน ในสาขาต่าง ๆ เช่น Industrial Design, Craft & Wood Design, Fashion Design, Material & Jewelry Design, Packaging Design และ Architecture Design เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะพลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติกแบบดั้งเดิม พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) โดยนำไอเดียการออกแบบมาผสานกับนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบมีสไตล์และตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่เสื้อผ้า งานคราฟต์ เครื่องประดับ โมเดลธุรกิจ และการออกแบบสถาปัตยกรรม

ในวันนี้วัสดุหรือขยะพลาสติกเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ได้ถูกสร้างสรรค์และนำมา Upcycling เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลหลากหลายที่สวยงาม สะท้อนไอเดียรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่

  • Packaging Design

  • Crafts Design

  • Fashion Design

  • Material and Jewelry Design

  • Industrial Design

  • Architecture Design

โดยผลงานพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนี้มีทั้งผลงานที่สามารถวางจำหน่ายหลังจบโครงการ และผลงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เหมาะสม ซึ่ง GC จะผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจและสามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อสร้าง Circular economy โดยเบื้องต้นสามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ CSC Shop by GC ทั้งที่ร้านและ Online Shop (https://gccircularlivingshop.com) ตลอดจนพันธมิตรในเครือข่ายของ GC อาทิ Ecotopia ที่ Siam Discovery ซึ่ง GC พร้อมจะสนับสนุนและสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงกว้าง พร้อมเปิดโอกาสให้คู่ค้ารายอื่น ๆ ของ GC สามารถเข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ Upcycling ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โครงการ Upcycling Upstyling มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการร่วมกันสร้าง และสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติก ยกระดับสินค้า Upcycling ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นสินค้าแฟชั่นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านการออกแบบอย่างมีสไตล์ การใช้งาน และที่สำคัญยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการจัดการอัพไซคลิ่งขยะพลาสติกของพวกเราทุกคน จะทำให้จำนวนขยะพลาสติกบนโลกใบนี้ลดลงได้อย่างแน่นอน

ข้อมูล ณ เมษายน 2564