Feature Stories

Feature Stories
“โครงการล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) เพิ่มอีก 1 ล้านชุด ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Feature Stories
โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน”: 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19
Feature Stories
ชุดหน้ากาก PAPR ฝีมือไทยชุดเกราะพร้อมรบโควิด-19 กู้วิกฤติทดแทน N95 [สยามรัฐ]
Feature Stories
ฮาวทูแยก: รู้จักวิธีแยกขยะอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Matter]
Feature Stories
ภารกิจติดอาวุธให้นักรบเสื้อกราวน์พร้อมสู้โควิด บทพิสูจน์ GC องค์กรธุรกิจไทย ที่ไม่ทิ้ง เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [Salika]
Feature Stories
นักวิทยาศาสตร์ชี้ บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ ปลอดภัยจาก COVID-19
Feature Stories
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
Feature Stories
GC x ThaiBev ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด แทนความห่วงใยส่งถึง อสม. ฮีโร่ของคนไทย ที่โลกชื่นชม
Feature Stories
GC ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19 [Marketeer Online]
Feature Stories
GC อยู่ข้างคนไทย จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ดึงผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม สนับสนุนภารกิจรักษา และป้องกัน COVID-19
Feature Stories
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
Feature Stories
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต